NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG ANH

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG ANH

(Ariel Nguyen)

Thành tích

Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 20km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Sharing

Run For Sharing

  • Kết quả: 0km / 21km
  • Còn 21km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 20.8km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

  • Kết quả: 0km / 63km
  • Còn 63km nữa