Nguyễn Thu Hương

Nguyễn Thu Hương

(Huong Nguyen)

Tổng số km đã chạy: 275km

Thành tích

Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 20km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km
Huy chương Run for Vaccine 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 21km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 111.5km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 142.4km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành