Vũ Mạnh Hùng

Vũ Mạnh Hùng

(PT VMHung)

Tổng số km đã chạy: 422km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Tôi an toàn 150km
Huy chương Eat clean Eat safe 42km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 100km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

  • Kết quả: 150.4km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

  • Kết quả: 86.1km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 0km / 5km
  • Còn 5km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 100.2km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 85.1km / 100km
  • Còn 14.9km nữa