hoangnn3.bidv

hoangnn3.bidv

(Nguyễn Ngọc Hoàng)

Tổng số km đã chạy: 137km

Thành tích

Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

  • Kết quả: 45km / 97km
  • Hoàn thành: Còn 52km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 92.1km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành