Hạnh Phúc

Hạnh Phúc

(Mr. HAPPY)

Tổng số km đã chạy: 130km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Thương Về Miền Trung 20km
Huy chương Eat clean Eat safe 21km
Huy chương Run For Sharing 21km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 10km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 14km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 21km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 36km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 0km / 3km
 • Hoàn thành: Còn 3km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 27.8km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 22.4km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 31.5km / 20km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 22.7km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 12.1km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 16.4km / 14km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 21.1km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 36.1km / 36km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành