Vu Duy Diep

Vu Duy Diep

(Vũ Duy Điệp)

Tổng số km đã chạy: 705km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Thương Về Miền Trung 10km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 20km