Vu Duy Diep

Vu Duy Diep

(Vũ Duy Điệp)

Tổng số km đã chạy: 710km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Thương Về Miền Trung 10km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 20km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: 0km / 5km
  • Còn 5km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 658.8km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 46km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 5.5km / 10km
  • Còn 4.5km nữa