Trần Ngọc Trưởng

Trần Ngọc Trưởng

(Thúng)

Tổng số km đã chạy: 220km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Tôi an toàn 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 96.7km / 100km
  • Hoàn thành: Còn 3.3km nữa
TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

  • Kết quả: 127.9km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành