Nguyễn Văn Mạnh

Nguyễn Văn Mạnh

(Manhnv)

Tổng số km đã chạy: 457km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 64km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 64km

Huy chương Tôi an toàn 64km
Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 42km
Huy chương Save The Mekong 100km
Huy chương Brave Đà Nẵng 100km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Vượt lên chính mình

Vượt lên chính mình

 • Kết quả: 8.1km / 60km
 • Hoàn thành: Còn 51.9km nữa
TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 86.6km / 64km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

 • Kết quả: 56.6km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 32.4km / 100km
 • Còn 67.6km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 42km
 • Còn 42km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 110.2km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 50.1km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành