Nguyễn Quốc Cường

Nguyễn Quốc Cường

(Immortal Snow Lotus)

Tổng số km đã chạy: 167km

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Brave Đà Nẵng 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 82.3km / 100km
  • Hoàn thành: Còn 17.7km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 101.1km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành