Huệ Vũ

Huệ Vũ

(Huệ Vũ)

Thành tích

Huy chương Run For Sharing 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Run For Sharing 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 5.2km / 20km
  • Hoàn thành: Còn 14.8km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

  • Kết quả: 21.6km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành