Nguyễn Trọng Xe

Nguyễn Trọng Xe

(AcXeLuuPanh)

Tổng số km đã chạy: 1026km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Thương Về Miền Trung 100km
Huy chương Run For Sharing 100km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 50km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 63km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km
Huy chương Run for Pride 10km
Huy chương Sức mạnh nơ hồng 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Vượt lên chính mình

Vượt lên chính mình

 • Kết quả: 8km / 60km
 • Hoàn thành: Còn 52km nữa
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 11.1km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Còn 21km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 102.4km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 63.2km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 120.1km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 102.5km / 150km
 • Còn 47.5km nữa
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 83.2km / 100km
 • Còn 16.8km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 240.4km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành