Phan thị thuỳ dương

Phan thị thuỳ dương

(Phan thị thuỳ dương)

Thành tích

Huy chương Run For Sharing 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Run For Sharing 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 39.6km / 50km
  • Hoàn thành: Còn 10.4km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

  • Kết quả: 65.3km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành