Pham Quy Vinh

Pham Quy Vinh

(Kevin)

Tổng số km đã chạy: 176km

Thành tích

Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 20km

Đã tham gia cuộc đua:

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 26.7km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

  • Kết quả: 59.5km / 100km
  • Còn 40.5km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 99.6km / 200km
  • Còn 100.4km nữa