Chiến Anh Đinh

Chiến Anh Đinh

(Chiến Đinh)

Tổng số km đã chạy: 840km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Tôi an toàn 100km
Huy chương Thương Về Miền Trung 200km
Huy chương Run For Sharing 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 79.8km / 100km
  • Hoàn thành: Còn 20.2km nữa
TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

  • Kết quả: 156.8km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

  • Kết quả: 174.4km / 200km
  • Còn 25.6km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 359km / 200km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

  • Kết quả: 126.1km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành