Trần Dương

Trần Dương

(Trần Dương)

Tổng số km đã chạy: 100km

Thành tích

Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 100.1km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành