lâm thanh trường hải

lâm thanh trường hải

(nhinganlam)

Tổng số km đã chạy: 232km

Thành tích

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 3km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 3km

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 3km
Huy chương Thương Về Miền Trung 50km
Huy chương Eat clean Eat safe 42km
Huy chương Run For Sharing 42km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 20km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 21km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 50.1km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Còn 21km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 3.3km / 3km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 48.2km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 22.4km / 20km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 26km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 27.2km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 32.3km / 58km
 • Còn 25.7km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 0km / 42km
 • Còn 42km nữa
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

 • Kết quả: 0km / 500km
 • Còn 500km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Còn 21km nữa