Quyền Trần

Quyền Trần

(Quyền Trần)

Tổng số km đã chạy: 257km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Tôi an toàn 42km
Huy chương Save The Mekong 50km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 50km
Huy chương Eat clean Eat safe 42km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 20km

Đã tham gia cuộc đua:

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 30.9km / 20km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 60.3km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 60.6km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 45.3km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 59.5km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 0km / 50km
 • Còn 50km nữa