Akudo Juri

Akudo Juri

(Akudo shudo)

Tổng số km đã chạy: 493km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Save The Mekong 100km
Huy chương Brave Đà Nẵng 100km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 150km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 3km
Huy chương Eat clean Eat safe 42km
Huy chương Run For Sharing 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 21.3km / 50km
 • Hoàn thành: Còn 28.7km nữa
TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 0km / 42km
 • Còn 42km nữa
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 105.5km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 42.7km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 151km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 9.1km / 3km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 105.7km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 71km / 100km
 • Còn 29km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 34.1km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành