Võ Vũ Linh

Võ Vũ Linh

(Võ vũ linh)

Tổng số km đã chạy: 612km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Save The Mekong 150km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 150km
Huy chương Run For Sharing 42km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 157.6km / 200km
  • Còn 42.4km nữa