Võ Vũ Linh

Võ Vũ Linh

(Võ vũ linh)

Tổng số km đã chạy: 776km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Save The Mekong 150km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 150km
Huy chương Run For Sharing 42km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 50km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 63km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Hoàn thành: Còn 10km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Hoàn thành: Còn 100km nữa
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 155.1km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Còn 21km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 165.4km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 157.6km / 200km
 • Còn 42.4km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 0km / 50km
 • Còn 50km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 67.4km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 93.3km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 94km / 63km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 154.8km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành