Nguyễn văn trung

Nguyễn văn trung

(Tinhtam)

Tổng số km đã chạy: 583km

Thành tích

Huy chương Run For Sharing 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Run For Sharing 100km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

  • Kết quả: 309.4km / 97km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

  • Kết quả: 209.7km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 153.6km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành