Nguyễn văn trung

Nguyễn văn trung

(Tinhtam)

Tổng số km đã chạy: 1234km

Thành tích

Huy chương Run For Sharing 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Run For Sharing 100km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 100km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 150km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 116km
Huy chương Run for Pride 21km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 99.4km / 100km
  • Còn 0.59999999999999km nữa
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

  • Kết quả: 594.6km / 116km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 117.8km / 150km
  • Còn 32.2km nữa