Lê Trần Quang Vũ

Lê Trần Quang Vũ

(Vũ Lê)

Tổng số km đã chạy: 721km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Thương Về Miền Trung 100km
Huy chương Eat clean Eat safe 100km
Huy chương Run For Sharing 42km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 50km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km
Huy chương Run for Vaccine 42km