Lê Huy

Lê Huy

(Mr Denward)

Tổng số km đã chạy: 105km

Thành tích

Huy chương Run For Sharing 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Run For Sharing 42km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Sharing

Run For Sharing

  • Kết quả: 54.4km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 50.7km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành