Lê Thị Thu Trang

Lê Thị Thu Trang

(Trang Le)

Tổng số km đã chạy: 536km

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Brave Đà Nẵng 50km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 100km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 21km
Huy chương Run For Sharing 21km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km
Huy chương Run for Vaccine 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 20.7km / 42km
 • Còn 21.3km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 130.7km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 21.2km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 124.1km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 59.7km / 100km
 • Còn 40.3km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 22km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 111.1km / 97km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 16.5km / 42km
 • Còn 25.5km nữa
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 45.2km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

 • Kết quả: 0km / 50km
 • Còn 50km nữa