Nguyễn Xuân Tuyến

Nguyễn Xuân Tuyến

(Nguyễn Xuân Tuyến)

Thành tích

Huy chương Run For Sharing 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Run For Sharing 42km