Andy Trần

Andy Trần

(Andy Trần)

Thành tích

Huy chương Run For Sharing 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Run For Sharing 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Sharing

Run For Sharing

  • Kết quả: 71km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành