Nguyễn Gia Hân

Nguyễn Gia Hân

(nghaannn)

Tổng số km đã chạy: 695km

Thành tích

Huy chương Run For Sharing 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Run For Sharing 10km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 42km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 223.5km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

  • Kết quả: 37.1km / 58km
  • Hoàn thành: Còn 20.9km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

  • Kết quả: 76.4km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 407.2km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành