Nguyễn Gia Hân

Nguyễn Gia Hân

(nghaannn)

Tổng số km đã chạy: 1081km

Thành tích

Huy chương Run For Sharing 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Run For Sharing 10km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 42km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 58km
Huy chương Run for Pride 21km
Huy chương Chạy để sáng tạo 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 21.6km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 76.4km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 407.2km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 279.3km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 299.9km / 58km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 170.8km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành