Nguyễn Gia Hân

Nguyễn Gia Hân

(nghaannn)

Thành tích

Huy chương Run For Sharing 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Run For Sharing 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Sharing

Run For Sharing

  • Kết quả: 76.4km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành