Lão Tử

Lão Tử

(Thanh sơn )

Tổng số km đã chạy: 620km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Save The Mekong 100km
Huy chương Brave Đà Nẵng 100km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 10km
Huy chương Run For Sharing 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 37km / 50km
 • Hoàn thành: Còn 13km nữa
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 124.1km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 57.2km / 100km
 • Còn 42.8km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 132.8km / 150km
 • Còn 17.2km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 16.2km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 127.6km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 151.8km / 200km
 • Còn 48.2km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 56.6km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành