Lão Tử

Lão Tử

(Thanh sơn )

Tổng số km đã chạy: 853km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Save The Mekong 100km
Huy chương Brave Đà Nẵng 100km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 10km
Huy chương Run For Sharing 21km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 14km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 10km
Huy chương Run for Pride 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 127.6km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 54.7km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 0km / 0km
 • Còn 0km nữa