Lão Tử

Lão Tử

(Thanh sơn )

Tổng số km đã chạy: 856km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Save The Mekong 100km
Huy chương Brave Đà Nẵng 100km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 10km
Huy chương Run For Sharing 21km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 14km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 10km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 10km
Huy chương Run for Pride 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 124.1km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 57.2km / 100km
 • Còn 42.8km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 132.8km / 150km
 • Còn 17.2km nữa
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 10.8km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 16.2km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 127.6km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 151.8km / 200km
 • Còn 48.2km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 56.6km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 47.2km / 50km
 • Còn 2.8km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 58.5km / 14km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 54.7km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 77.4km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Còn 21km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 3km / 21km
 • Còn 18km nữa