Bảo Quốc Nguyễn Trần

Bảo Quốc Nguyễn Trần

(Quốc Liqui)

Tổng số km đã chạy: 100km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Save The Mekong 10km
Huy chương Brave Đà Nẵng 10km
Huy chương Eat clean Eat safe 10km
Huy chương Run For Sharing 10km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 10.6km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 0km / 10km
  • Còn 10km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 2.8km / 10km
  • Còn 7.2km nữa