Bảo Quốc Nguyễn Trần

Bảo Quốc Nguyễn Trần

(Quốc Liqui)

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Save The Mekong 10km
Huy chương Brave Đà Nẵng 10km
Huy chương Eat clean Eat safe 10km
Huy chương Run For Sharing 10km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 2.1km / 10km
 • Hoàn thành: Còn 7.9km nữa
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 11.4km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 10.4km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 11.2km / 20km
 • Còn 8.8km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Còn 21km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 10.6km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 17.8km / 20km
 • Còn 2.2km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 26.5km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 10.5km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 6.5km / 14km
 • Còn 7.5km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa