Hồ Đình Toàn

Hồ Đình Toàn

(Hồ Đình Toàn )

Thành tích

Huy chương Run For Sharing 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Run For Sharing 10km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 20km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

  • Kết quả: 0km / 42km
  • Còn 42km nữa
Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 0km / 42km
  • Còn 42km nữa