Hồ Đình Toàn

Hồ Đình Toàn

(Hồ Đình Toàn )

Thành tích

Huy chương Run For Sharing 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Run For Sharing 10km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 20km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 0km / 42km
 • Còn 42km nữa
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 0km / 20km
 • Còn 20km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 11.1km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 20.1km / 20km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 3.1km / 63km
 • Còn 59.9km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 0km / 42km
 • Còn 42km nữa