Ho Dinh Toan

Ho Dinh Toan

(dinhtoan2020)

Thành tích

Huy chương Run For Sharing 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Run For Sharing 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 7.4km / 20km
  • Hoàn thành: Còn 12.6km nữa
TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

  • Kết quả: 0km / 42km
  • Còn 42km nữa
Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 0km / 20km
  • Còn 20km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

  • Kết quả: 11.1km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành