Nghiêm Trung

Nghiêm Trung

(Sam Serious)

Tổng số km đã chạy: 440km

Thành tích

Huy chương Run For Sharing 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Run For Sharing 21km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 42km
Huy chương Chạy để sáng tạo 42km
Huy chương Run for Vaccine 42km
Huy chương Sức mạnh nơ hồng 21km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 26.5km / 100km
 • Còn 73.5km nữa
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Còn 100km nữa
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 30.5km / 42km
 • Còn 11.5km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 0km / 50km
 • Còn 50km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 16.2km / 200km
 • Còn 183.8km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 47.5km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 28.3km / 50km
 • Còn 21.7km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 60.5km / 63km
 • Còn 2.5km nữa
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Còn 21km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 44.7km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 50.8km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 50.8km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 78.3km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Còn 21km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 64.9km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành