Nghiêm Trung

Nghiêm Trung

(Sam Serious)

Tổng số km đã chạy: 375km

Thành tích

Huy chương Run For Sharing 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Run For Sharing 21km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 42km
Huy chương Chạy để sáng tạo 42km
Huy chương Run for Vaccine 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

  • Kết quả: 0km / 21km
  • Hoàn thành: Còn 21km nữa
TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

  • Kết quả: 26.5km / 100km
  • Còn 73.5km nữa
Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 50.8km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 78.3km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành