Nghiêm Trung

Nghiêm Trung

(Sam Serious)

Tổng số km đã chạy: 236km

Thành tích

Huy chương Run For Sharing 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Run For Sharing 21km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 34.7km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 26.5km / 100km
 • Còn 73.5km nữa
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Còn 100km nữa
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 30.5km / 42km
 • Còn 11.5km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 0km / 50km
 • Còn 50km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 16.2km / 200km
 • Còn 183.8km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 47.5km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 28.3km / 50km
 • Còn 21.7km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 60.5km / 63km
 • Còn 2.5km nữa