Đỗ Khắc Minh

Đỗ Khắc Minh

(Khắc Minh)

Tổng số km đã chạy: 122km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Thương Về Miền Trung 10km
Huy chương Eat clean Eat safe 21km
Huy chương Run For Sharing 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 18.9km / 50km
  • Hoàn thành: Còn 31.1km nữa
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

  • Kết quả: 38.7km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 43.2km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

  • Kết quả: 54.2km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành