Hạnh Phúc

Hạnh Phúc

(Mr. HAPPY)

Tổng số km đã chạy: 117km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Thương Về Miền Trung 20km
Huy chương Eat clean Eat safe 21km
Huy chương Run For Sharing 21km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 10km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 14km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 19.9km / 21km
 • Hoàn thành: Còn 1.1km nữa
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 31.3km / 36km
 • Hoàn thành: Còn 4.7km nữa
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 22.4km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 31.5km / 20km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 22.7km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 12.1km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 16.4km / 14km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 21.1km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành