Trần Thế Hùng

Trần Thế Hùng

(Trần Mimi)

Tổng số km đã chạy: 734km

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Brave Đà Nẵng 20km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 50km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 10km
Huy chương Thương Về Miền Trung 50km
Huy chương Eat clean Eat safe 21km
Huy chương Run For Sharing 21km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 20km

Đã tham gia cuộc đua:

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 38.4km / 20km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 92.1km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 167.3km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 10.4km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 170.9km / 20km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 163.6km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 96.2km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành