Huỳnh Hải Âu

Huỳnh Hải Âu

(bibo)

Tổng số km đã chạy: 779km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Tôi an toàn 150km
Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 100km
Huy chương Save The Mekong 150km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 10km
Huy chương Eat clean Eat safe 21km
Huy chương Run For Sharing 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 55.7km / 63km
 • Hoàn thành: Còn 7.3km nữa
TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 174.6km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

 • Kết quả: 239.6km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 151.7km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 25.2km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 49.9km / 150km
 • Còn 100.1km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 10.9km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 78.9km / 200km
 • Còn 121.1km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 45.4km / 50km
 • Còn 4.6km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 21.7km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 11km / 20km
 • Còn 9km nữa