Huỳnh Hải Âu

Huỳnh Hải Âu

(bibo)

Tổng số km đã chạy: 1016km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 174.6km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

 • Kết quả: 239.6km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 151.7km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 25.2km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 49.9km / 150km
 • Còn 100.1km nữa
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 11km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 10.9km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 78.9km / 200km
 • Còn 121.1km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 45.4km / 50km
 • Còn 4.6km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 21.7km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 11km / 20km
 • Còn 9km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 63km / 63km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 42.2km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 101.4km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 116.5km / 116km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 58.7km / 100km
 • Còn 41.3km nữa