Nguyen Hoai Nam

Nguyen Hoai Nam

(Nguyen Nam )

Tổng số km đã chạy: 398km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Hoàn thành: Còn 10km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 41.3km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 60km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 41.4km / 100km
 • Còn 58.6km nữa
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

 • Kết quả: 0km / 50km
 • Còn 50km nữa