Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Anh Tuấn

(Anh Tuấn)

Tổng số km đã chạy: 1299km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Tôi an toàn 150km
Huy chương Save The Mekong 150km
Huy chương Brave Đà Nẵng 200km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 150km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 42km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 150km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 159.4km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 206.2km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 42.7km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 241.8km / 200km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 59.4km / 150km
 • Còn 90.6km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 211.4km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành