khaihuynh1012

khaihuynh1012

(Khaihuynh)

Tổng số km đã chạy: 305km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Thương Về Miền Trung 10km
Huy chương Run For Sharing 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 17.3km / 50km
  • Hoàn thành: Còn 32.7km nữa
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

  • Kết quả: 81.1km / 100km
  • Còn 18.9km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 0km / 21km
  • Còn 21km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 143.1km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

  • Kết quả: 63.5km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành