Triệu Văn Dũng

Triệu Văn Dũng

(Dungtivi)

Tổng số km đã chạy: 1062km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Tôi an toàn 100km
Huy chương Save The Mekong 150km
Huy chương Thương Về Miền Trung 100km
Huy chương Run For Sharing 42km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km
Huy chương Chạy để sáng tạo 42km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 165.6km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 161km / 200km
 • Còn 39km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Còn 21km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 50.4km / 100km
 • Còn 49.6km nữa
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 0km / 0km
 • Còn 0km nữa