maiduytai

maiduytai

(Mai)

Tổng số km đã chạy: 181km

Thành tích

Huy chương Run For Sharing 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Run For Sharing 21km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 20km

Đã tham gia cuộc đua:

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 21.5km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

  • Kết quả: 82.6km / 100km
  • Còn 17.4km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 0km / 10km
  • Còn 10km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 22.6km / 100km
  • Còn 77.4km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

  • Kết quả: 76.2km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành