Nguyen Thanh Loc

Nguyen Thanh Loc

(Lộc Nguyễn)

Tổng số km đã chạy: 112km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Thương Về Miền Trung 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 112km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành