Đặng Trung Dũng

Đặng Trung Dũng

(dungdt)

Tổng số km đã chạy: 197km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Thương Về Miền Trung 10km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 42km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 70km

Đã tham gia cuộc đua:

Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 72.4km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

  • Kết quả: 175.1km / 70km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành