Phan Vũ Khánh Toàn

Phan Vũ Khánh Toàn

(ToanPhan)

Tổng số km đã chạy: 692km

Thành tích

Huy chương Eat clean Eat safe 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Eat clean Eat safe 42km
Huy chương Thương Về Miền Trung 50km
Huy chương Run For Sharing 42km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 100km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 0km / 64km
 • Còn 64km nữa
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 42.9km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 7.3km / 20km
 • Còn 12.7km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 43.6km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 25.6km / 50km
 • Còn 24.4km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 101.7km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 118.3km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 122.6km / 150km
 • Còn 27.4km nữa
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 101.8km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành