Phan Vũ Khánh Toàn

Phan Vũ Khánh Toàn

(ToanPhan)

Tổng số km đã chạy: 153km

Thành tích

Huy chương Eat clean Eat safe 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Eat clean Eat safe 42km
Huy chương Thương Về Miền Trung 50km
Huy chương Run For Sharing 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 31.6km / 97km
 • Hoàn thành: Còn 65.4km nữa
TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 0km / 64km
 • Còn 64km nữa
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 42.9km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 7.3km / 20km
 • Còn 12.7km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 56.7km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 43.6km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 25.6km / 50km
 • Còn 24.4km nữa