Võ Duy Long

Võ Duy Long

(Long Vo Duy)

Tổng số km đã chạy: 304km

Thành tích

Huy chương Eat clean Eat safe 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Eat clean Eat safe 42km
Huy chương Thương Về Miền Trung 100km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 42km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km
Huy chương Run for Pride 10km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 75.5km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 0km / 20km
 • Còn 20km nữa
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 10.1km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 42.3km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 53.3km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 100.1km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 100.1km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành