Đỗ Ngọc Anh

Đỗ Ngọc Anh

(Đỗ Ngọc Anh)

Tổng số km đã chạy: 238km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Tôi an toàn 42km
Huy chương Brave Đà Nẵng 50km
Huy chương Eat clean Eat safe 42km
Huy chương Thương Về Miền Trung 10km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

  • Kết quả: 50.2km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 0km / 50km
  • Còn 50km nữa
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

  • Kết quả: 79.5km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 84.5km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 103.6km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành