Thắng

Thắng

(Mr.HTT)

Thành tích

Huy chương Eat clean Eat safe 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Eat clean Eat safe 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

  • Kết quả: 10.1km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

  • Kết quả: 0km / 10km
  • Còn 10km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 0km / 10km
  • Còn 10km nữa