Trương Hoàng Nhựt

Trương Hoàng Nhựt

(TRUONG HOANG NHUT)

Tổng số km đã chạy: 1970km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 105.9km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 191.5km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 23.1km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 219km / 200km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 65.9km / 100km
 • Còn 34.1km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 62.6km / 100km
 • Còn 37.4km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 110.1km / 150km
 • Còn 39.9km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 195.3km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 240.8km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành