Vũ Đình Hồng

Vũ Đình Hồng

(Mr Vu)

Tổng số km đã chạy: 1992km

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 200km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 200km

Huy chương Brave Đà Nẵng 200km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 150km
Huy chương Thương Về Miền Trung 200km
Huy chương Eat clean Eat safe 21km
Huy chương Run For Sharing 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

  • Kết quả: 103km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 251.4km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 777.1km / 200km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

  • Kết quả: 19km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành