Duong Nguyen Van

Duong Nguyen Van

(Duongnv)

Tổng số km đã chạy: 326km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Save The Mekong 100km
Huy chương Brave Đà Nẵng 100km
Huy chương Thương Về Miền Trung 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 96.6km / 100km
  • Còn 3.4km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 100.5km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

  • Kết quả: 5.4km / 42km
  • Còn 36.6km nữa