Phạm hồng khánh

Phạm hồng khánh

(Khanh)

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Thương Về Miền Trung 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 40.4km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 0km / 10km
  • Còn 10km nữa